Home > Bộ sưu tập trang sức > Trang sức Đá quý > Bông tai Đá quý tự nhiên

Bông tai đá quý tự nhiên - Gemstone earrings

Khám phá Bộ sưu tập các mẫu thiết kế Bông tai, hoa tai, khuyên tai Đá quý tự nhiên của AME Jewellery được chế tác tinh xảo bằng vàng bạc đính đá quý Diamond (Kim cương), Ruby (Hồng ngọc), Sapphire (Lam ngọc), Peridot, Garnet (Thạch ngọc lựu), Amethyst (Thạch Anh tím), Topaz, Citrine (Thạch Anh vàng), Smoky Quartz (Thạch Anh ám khói), Đá Onyx đen, Jade (Ngọc Bích - Cẩm Thạch) được kiểm định bởi SJC.

Xếp theo:
Page of 2
bong tai da quy tu nhien peridot 6mm - ame jewellery Bông tai đá quý tự nhiên Peridot 6mm
Giá đã bao gồm VAT 10%: VND1,932,000.00
bong tai da quy tu nhien garnet 6mm - ame jewellery Bông tai đá quý tự nhiên Garnet 6mm
Giá đã bao gồm VAT 10%: VND1,932,000.00
bong tai da quy tu nhien amethyst 6mm - ame jewellery Bông tai đá quý tự nhiên Amethyst 6mm
Giá đã bao gồm VAT 10%: VND1,748,000.00
bong tai da quy topaz leverback earrings in silver Bông tai đá quý Topaz leverback earrings
Giá đã bao gồm VAT 10%: VND1,495,000.00
bong tai da quy peridot leverback earrings in silver Bông tai đá quý Peridot leverback earrings
Giá đã bao gồm VAT 10%: VND1,495,000.00
bong tai da quy garnet leverback earrings in silver Bông tai đá quý Garnet leverback earrings
Giá đã bao gồm VAT 10%: VND1,495,000.00
bong tai da quy citrine leverback earrings in silver Bông tai đá quý Citrine leverback earrings
Giá đã bao gồm VAT 10%: VND1,288,000.00
bong tai da quy amethyst leverback earrings in silver Bông tai đá quý Amethyst leverback earrings
Giá đã bao gồm VAT 10%: VND1,288,000.00
bong tai bac da quy topaz halo earrings in silver Bông tai bạc đá quý Topaz halo earrings
Giá đã bao gồm VAT 10%: VND1,495,000.00
bong tai bac da quy peridot halo earrings in silver Bông tai bạc đá quý Peridot halo earrings
Giá đã bao gồm VAT 10%: VND1,495,000.00

(1)
bong tai bac da quy garnet halo earrings in silver Bông tai bạc đá quý Garnet halo earrings
Giá đã bao gồm VAT 10%: VND1,495,000.00
bong tai bac da quy citrine halo earrings in silver Bông tai bạc đá quý Citrine halo earrings
Giá đã bao gồm VAT 10%: VND1,288,000.00
bong tai bac da quy amethyst halo earrings in silver Bông tai bạc đá quý Amethyst halo earrings
Giá đã bao gồm VAT 10%: VND1,288,000.00
bong tai bac da quy topaz flower earrings in silver Bông tai bạc đá quý Topaz 4.5mm
Giá đã bao gồm VAT 10%: VND1,495,000.00
bong tai bac da quy peridot flower earrings in silver Bông tai bạc đá quý Peridot 4.5mm
Giá đã bao gồm VAT 10%: VND1,495,000.00
bong tai bac da quy garnet flower earrings in silver Bông tai bạc đá quý Garnet 4.5mm
Giá đã bao gồm VAT 10%: VND1,495,000.00
bong tai bac da quy citrine flower earrings in silver Bông tai bạc đá quý Citrine 4.5mm
Giá đã bao gồm VAT 10%: VND1,288,000.00
bong tai bac da quy amethyst flower earrings in silver Bông tai bạc đá quý Amethyst 4.5mm
Giá đã bao gồm VAT 10%: VND1,288,000.00
bong tai vang 14k peridot gold earrings - ame jewellery Bông tai vàng 14K Peridot 6mm
Giá đã bao gồm VAT 10%: VND4,462,000.00
bong tai vang 14k garnet gold earrings - ame jewellery Bông tai vàng 14K Garnet 6mm
Giá đã bao gồm VAT 10%: VND4,462,000.00
bong tai vang 14k topaz gold earrings - ame jewellery Bông tai vàng 14K Topaz 6mm
Giá đã bao gồm VAT 10%: VND4,462,000.00
bong tai vang 14k amethyst gold earrings - ame jewellery Bông tai vàng 14K Amethyst 6mm
Giá đã bao gồm VAT 10%: VND4,255,000.00
bong tai vang 14k citrine gold earrings - ame jewellery Bông tai vàng 14K Citrine 6mm
Giá đã bao gồm VAT 10%: VND4,255,000.00
bong tai, khuyen tai nam vang trang garnet men gold earrings - ame jewellery Bông tai Nam Vàng trắng Garnet
Giá đã bao gồm VAT 10%: VND4,209,000.00
bong tai vang 14k topaz flower earrings in gold - ame jewellery Bông tai Vàng 14K Topaz kiểu flower
Giá đã bao gồm VAT 10%: VND4,991,000.00
bong tai vang 14k amethyst flower earrings in gold - ame jewellery Bông tai Vàng 14K Amethyst kiểu flower
Giá đã bao gồm VAT 10%: VND4,761,000.00
bong tai vang 14k garnet flower earrings in gold - ame jewellery Bông tai Vàng 14K Garnet kiểu flower
Giá đã bao gồm VAT 10%: VND4,991,000.00
bong tai vang 14k citrine flower earrings in gold - ame jewellery Bông tai Vàng 14K Citrine kiểu flower
Giá đã bao gồm VAT 10%: VND4,761,000.00
bong tai vang 14k peridot flower earrings in gold - ame jewellery Bông tai Vàng 14K Peridot kiểu flower
Giá đã bao gồm VAT 10%: VND4,991,000.00
bong tai vang 14K dinh da quy tu nhien topaz - ame jewellery Bông tai Vàng 14K đính Đá quý tự nhiên Topaz
Giá đã bao gồm VAT 10%: VND3,496,000.00