Home > Jewelry Shop > Classic Designs Jewelry

Classic Designs Jewelry

Dòng thời gian không ngừng trôi, suối ý tưởng thiết kế trang sức vẫn tuôn trào qua các thế hệ chế tác kim hoàn; hình thành bộ sưu tập mẫu trang sức đồ sộ, phong phú & đầy sắc màu.
Tạo ra giá trị thẩm mỹ vượt thời gian, những mẫu thiết kế trang sức cổ điển qua hàng thế kỷ vẫn luôn cuốn hút và làm lay động bất cứ ai chiêm ngưỡng bởi đường nét tinh tế, đơn giản & hàm chứa ý nghĩa sâu sắc.
Xếp theo:
Page of 4
cap nhan cuoi hoa van vang 18k, diamond celtic rings, ame jewellery Cặp Nhẫn Cưới Hoa văn Vàng 18K Kim Cương
Giá đã bao gồm VAT 10%: VND22,655,000.00
nhan nam vang 18k da quy tu nhien peridot - ame jewellery Nhẫn Nam Vàng 18K gắn Đá quý tự nhiên Peridot
Giá đã bao gồm VAT 10%: VND13,800,000.00
nhan nam vang 18K gan da quy tu nhien citrine - ame jewellery Nhẫn Nam Vàng 18K gắn Đá quý tự nhiên Citrine
Giá đã bao gồm VAT 10%: VND13,800,000.00
bong tai ngoc trai nuoc ngot 9mm vang 14k Bông tai Ngọc trai nước ngọt 9mm Vàng 14K
Giá đã bao gồm VAT 10%: VND7,728,000.00
lac tay nu vang 18k garnet bracelet in gold - ame jewellery Lắc tay nữ Vàng 18K Garnet 8mm
Giá đã bao gồm VAT 10%: VND7,659,000.00
lac tay nu vang 18k peridot bracelet in gold - ame jewellery Lắc tay nữ Vàng 18K Peridot 8mm
Giá đã bao gồm VAT 10%: VND7,659,000.00
nhan vang topaz cathedral ring in 14k gold Nhẫn Vàng 14K Topaz 6mm cathedral ring
Giá đã bao gồm VAT 10%: VND7,498,000.00
nhan vang garnet 6mm cathedral ring in 14k gold Nhẫn Vàng 14K Garnet 6mm cathedral ring
Giá đã bao gồm VAT 10%: VND7,498,000.00
nhan vang peridot 6mm cathedral ring in 14k gold Nhẫn Vàng 14K Peridot 6mm cathedral ring
Giá đã bao gồm VAT 10%: VND7,498,000.00
nhan vang amethyst 6mm cathedral ring in 14k gold Nhẫn Vàng 14K Amethyst 6mm cathedral ring
Giá đã bao gồm VAT 10%: VND7,291,000.00
nhan vang citrine 6mm cathedral ring in 14k gold Nhẫn Vàng 14K Citrine 6mm cathedral ring
Giá đã bao gồm VAT 10%: VND7,291,000.00
Lac tay nu vang 18K  - ame jewellery Lắc tay nữ Vàng 18K
Giá đã bao gồm VAT 10%: VND7,130,000.00
nhan vang 14k topaz halo ring in gold, ame jewellery Nhẫn Vàng 14K Topaz 8 mm kiểu halo
Giá đã bao gồm VAT 10%: VND6,969,000.00
nhan vang 14k garnet halo ring in gold, ame jewellery Nhẫn Vàng 14K Garnet 8 mm kiểu halo
Giá đã bao gồm VAT 10%: VND6,969,000.00
nhan vang 14k peridot halo ring in gold, ame jewellery Nhẫn Vàng 14K Peridot 8 mm kiểu halo
Giá đã bao gồm VAT 10%: VND6,969,000.00
nhan vang 14k topaz twist ring in gold, ame jewellery Nhẫn Vàng 14K Topaz 8 mm kiểu twist
Giá đã bao gồm VAT 10%: VND6,969,000.00
nhan vang 14k garnet twist ring in gold, ame jewellery Nhẫn Vàng 14K Garnet 8 mm kiểu twist
Giá đã bao gồm VAT 10%: VND6,969,000.00
nhan vang 14k amethyst halo ring in gold, ame jewellery Nhẫn Vàng 14K Amethyst 8 mm kiểu halo
Giá đã bao gồm VAT 10%: VND6,693,000.00
nhan vang 14k citrine halo ring in gold, ame jewellery Nhẫn Vàng 14K Citrine 8mm kiểu halo
Giá đã bao gồm VAT 10%: VND6,693,000.00
nhan vang 14k amethyst twist ring in gold, ame jewellery Nhẫn Vàng 14K Amethyst 8 mm kiểu twist
Giá đã bao gồm VAT 10%: VND6,693,000.00
nhan vang 14k citrine twist ring in gold, ame jewellery Nhẫn Vàng 14K Citrine 8mm kiểu twist
Giá đã bao gồm VAT 10%: VND6,693,000.00
nhan vang 14k amethyst knot ring in gold, ame jewellery Nhẫn Vàng 14K Amethyst 6mm kiểu knot
Giá đã bao gồm VAT 10%: VND6,624,000.00
nhan vang 14k garnet bypass ring in gold, ame jewellery Nhẫn Vàng 14K Garnet 6 mm kiểu bypass
Giá đã bao gồm VAT 10%: VND6,210,000.00
nhan vang 14k garnet channel ring in gold, ame jewellery Nhẫn Vàng 14K Garnet 6 mm kiểu channel
Giá đã bao gồm VAT 10%: VND6,187,000.00
nhan vang 14k topaz channel ring in gold, ame jewellery Nhẫn Vàng 14K Topaz 6 mm kiểu channel
Giá đã bao gồm VAT 10%: VND6,187,000.00
nhan vang 14k peridot channel ring in gold, ame jewellery Nhẫn Vàng 14K Peridot 6 mm kiểu channel
Giá đã bao gồm VAT 10%: VND6,187,000.00

(1)
nhan vang 14k amethyst channel ring in gold, ame jewellery Nhẫn Vàng 14K Amethyst 6 mm kiểu channel
Giá đã bao gồm VAT 10%: VND6,026,000.00
nhan vang 14k citrine channel ring in gold, ame jewellery Nhẫn Vàng 14K Citrine 6 mm kiểu channel
Giá đã bao gồm VAT 10%: VND6,026,000.00
bong tai ngoc trai vang hong 14k rose gold pearl hoop earrings Bông tai Ngọc trai Vàng hồng 14k
Giá đã bao gồm VAT 10%: VND5,865,000.00