Home > Trang sức Ngọc trai > Dòng Ngọc trai > Freshwater Pearl
Freshwater Pearls

Ngọc trai nước ngọt Freshwater pearl là loại ngọc trai duy nhất được nuôi cấy trong môi trường nước ngọt chủ yếu ở Trung Quốc và sản lượng không nhiều ở Mỹ.
Năng suất và sản lượng nuôi trồng cao giúp Ngọc trai nuôi nước ngọt Freshwater Pearls có giá bán thấp và trở nên phổ biến nhất trong ngành chế tác kim hoàn trên toàn thế giới, cơ hội cho những ai muốn sở hữu những viên ngọc trai tròn đẹp với mức ngân sách hợp lý.
ngoc trai nuoc ngot freshwater pearls
Đặc tính của Ngọc trai nuôi nước ngọt Freshwater Pearls
freshwater pearls


Nguồn: GIA
Xếp theo:
Page of 3