Home > Dòng Ngọc trai > Freshwater Pearl

Ngọc trai nước ngọt Freshwater Pearls

Ngọc trai Freshwater pearl là loại ngọc trai duy nhất được nuôi cấy trong môi trường nước ngọt chủ yếu ở Trung Quốc và sản lượng không nhiều ở Mỹ.
Năng suất và sản lượng nuôi trồng cao giúp Ngọc trai nuôi nước ngọt Freshwater Pearls có giá bán thấp và trở nên phổ biến nhất trong ngành chế tác kim hoàn trên toàn thế giới, cơ hội cho những ai muốn sở hữu những viên ngọc trai tròn đẹp với mức ngân sách hợp lý.

ngoc trai nuoc ngot freshwater pearls

Đặc tính của Ngọc trai nước ngọt Freshwater Pearls

freshwater pearls

Nguồn: GIA
Xếp theo:
Page of 4
hoa tai ngoc trai trang white freshwater pearl earrings - ame jewellery Hoa tai ngọc trai nước ngọt trắng 7mm
Giá đã bao gồm VAT 10%: VND1,357,000.00
bong tai ngoc trai nuoc ngot peacock freshwater pearl earrings - ame jewellery Bông tai ngọc trai nước ngọt peacock 7mm
Giá đã bao gồm VAT 10%: VND1,357,000.00
nhan ngoc trai nuoc ngot peacock freshwater pearl ring - ame jewellery Nhẫn ngọc trai nước ngọt peacock ánh xanh
Giá đã bao gồm VAT 10%: VND989,000.00
mat day chuyen ngoc trai giot mau peacock anh tim - ame jewellery Mặt dây chuyền ngọc trai giọt màu peacock ánh tím
Giá đã bao gồm VAT 10%: VND1,035,000.00
mat day chuyen ngoc trai giot mau peacock anh xanh - ame jewellery Mặt dây chuyền ngọc trai giọt màu peacock ánh xanh
Giá đã bao gồm VAT 10%: VND1,035,000.00
mat day chuyen ngoc trai la peacock freshwater pearl - ame jewellery Mặt dây chuyền ngọc trai lá peacock freshwater pearl
Giá đã bao gồm VAT 10%: VND943,000.00
mat day chuyen ngoc trai la white freshwater pearl - ame jewellery Mặt dây chuyền ngọc trai lá white freshwater pearl
Giá đã bao gồm VAT 10%: VND943,000.00
bong tai ngoc trai nuoc ngot giot trang - ame jewellery Bông tai ngọc trai nước ngọt giọt trắng
Giá đã bao gồm VAT 10%: VND1,288,000.00
bo trang suc ngoc trai nuoc ngot giot trang - ame jewellery Bộ trang sức ngọc trai nước ngọt giọt trắng
Giá đã bao gồm VAT 10%: VND2,185,000.00
lac ngoc trai nuoc ngot hoa tuyet trang - ame jewellery Lắc ngọc trai nước ngọt hoa tuyết trắng
Giá đã bao gồm VAT 10%: VND851,000.00
lac ngoc trai nuoc ngot hoa mai trang - ame jewellery Lắc ngọc trai nước ngọt hoa mai trắng
Giá đã bao gồm VAT 10%: VND851,000.00
lac ngoc trai hoa sen - ame jewellery Lắc ngọc trai Hoa Sen
Giá đã bao gồm VAT 10%: VND1,380,000.00
lac ngoc trai nuoc ngot hoa lavender - ame jewellery Lắc ngọc trai nước ngọt hoa lavender
Giá đã bao gồm VAT 10%: VND805,000.00
lac tay ngoc trai peacock freshwater pearl - ame jewellery Lắc tay ngọc trai peacock Freshwater pearl
Giá đã bao gồm VAT 10%: VND966,000.00
lac ngoc trai tim peacock freshwater pearl - ame jewellery Lắc ngọc trai tim peacock Freshwater pearl
Giá đã bao gồm VAT 10%: VND966,000.00
bong tai ngoc trai nuoc ngot song ngoc - ame jewellery Bông tai ngọc trai nước ngọt Song Ngọc
Giá đã bao gồm VAT 10%: VND2,093,000.00
mat day chuyen ngoc trai peacock freshwater pearl - ame jewellery Mặt dây chuyền ngọc trai peacock freshwater pearl
Giá đã bao gồm VAT 10%: VND8,303,000.00

(1)
mat day chuyen ngoc trai giot mau peacock anh tim - ame jewellery Mặt dây chuyền ngọc trai giọt màu peacock ánh tím
Giá đã bao gồm VAT 10%: VND4,508,000.00
mat day chuyen ngoc trai giot mau peacock anh xanh - ame jewellery Mặt dây chuyền ngọc trai giọt màu peacock ánh xanh
Giá đã bao gồm VAT 10%: VND4,209,000.00
mat day chuyen ngoc trai nuoc ngot trang flower Mặt dây chuyền ngọc trai nước ngọt Flower
Giá đã bao gồm VAT 10%: VND690,000.00
mat day chuyen ngoc trai nuoc ngot giot peacock - ame jewellery Mặt dây chuyền ngọc trai nước ngọt giọt peacock
Giá đã bao gồm VAT 10%: VND4,025,000.00
mat day chuyen ngoc trai giot nuoc peacock - ame jewellery Mặt dây chuyền ngọc trai giọt nước peacock
Giá đã bao gồm VAT 10%: VND3,703,000.00
bong tai ngoc trai freshwater pearl leverback earrings Bông tai ngọc trai pearl leverback earrings
Giá đã bao gồm VAT 10%: VND1,426,000.00
mat day chuyen ngoc trai nuoc ngot peacock Mặt dây chuyền Ngọc trai nước ngọt peacock
Giá đã bao gồm VAT 10%: VND966,000.00
nhan ngoc trai nuoc ngot peacock freshwater pearl ring  - ame jewellery Nhẫn ngọc trai nước ngọt peacock 8mm
Giá đã bao gồm VAT 10%: VND989,000.00
nhan ngoc trai nuoc ngot - freshwater pearl ring Nhẫn ngọc trai nước ngọt 8mm
Giá đã bao gồm VAT 10%: VND989,000.00
day chuyen ngoc trai single pearl necklace - ame jewellery Dây chuyền ngọc trai single pearl necklace
Giá đã bao gồm VAT 10%: VND1,150,000.00
day chuyen ngoc trai nuoc ngot trang - ame jewellery Dây chuyền ngọc trai nước ngọt trắng 8mm
Giá đã bao gồm VAT 10%: VND1,150,000.00
bong tai ngoc trai nuoc ngot trang - ame jewellery Bông tai ngọc trai nước ngọt trắng
Giá đã bao gồm VAT 10%: VND1,702,000.00