Home > Bộ sưu tập trang sức > Trang sức Ngọc trai > Mặt dây chuyền Ngọc trai

Mặt dây chuyền ngọc trai - Pearl pendant necklace

Khám phá các mẫu thiết kế mặt dây chuyền ngọc trai biển South Sea Pearls, Tahitian Pearls & Akoya Pearls; ngọc trai nước ngọt Freshwater Pearls chế tác bằng vàng 18K, 14K và Bạc 925 xi Rhodium (nước xi vàng trắng).

Xếp theo:
Page of 2
mat day ngoc trai nuoc ngot giot lavender vang 14k - ame jewellery Mặt dây ngọc trai nước ngọt giọt lavender vàng 14k
Giá đã bao gồm VAT 10%: VND4,830,000.00
me day ngoc trai tron trang - ame jewellery Mề đay ngọc trai tròn trắng
Giá đã bao gồm VAT 10%: VND989,000.00
me day ngoc trai giot mau peacock anh tim - ame jewellery Mề đay ngọc trai giọt màu peacock ánh tím
Giá đã bao gồm VAT 10%: VND1,035,000.00
me day ngoc trai giot trang - ame jewellery Mề đay ngọc trai giọt trắng
Giá đã bao gồm VAT 10%: VND1,035,000.00
me day ngoc trai nuoc ngot giot trang - ame jewellery Mề đay ngọc trai nước ngọt giọt trắng
Giá đã bao gồm VAT 10%: VND1,035,000.00
me day ngoc trai giot lavender - ame jewellery Mề đay ngọc trai giọt lavender
Giá đã bao gồm VAT 10%: VND1,035,000.00
mat day ngoc trai giot trang - ame jewellery Mặt dây ngọc trai giọt trắng
Giá đã bao gồm VAT 10%: VND1,035,000.00
mat day chuyen ngoc trai giot mau peacock anh tim - ame jewellery Mặt dây chuyền ngọc trai giọt màu peacock ánh tím
Giá đã bao gồm VAT 10%: VND1,035,000.00
mat day chuyen ngoc trai giot mau peacock anh xanh - ame jewellery Mặt dây chuyền ngọc trai giọt màu peacock ánh xanh
Giá đã bao gồm VAT 10%: VND1,035,000.00
mat day chuyen ngoc trai la peacock freshwater pearl - ame jewellery Mặt dây chuyền ngọc trai lá peacock freshwater pearl
Giá đã bao gồm VAT 10%: VND943,000.00
mat day chuyen ngoc trai la white freshwater pearl - ame jewellery Mặt dây chuyền ngọc trai lá white freshwater pearl
Giá đã bao gồm VAT 10%: VND943,000.00
mat day ngoc trai bien golden south sea pearl - ame jewellery Mặt dây ngọc trai biển Golden South Sea Pearl
Giá đã bao gồm VAT 10%: VND6,992,000.00
mat day chuyen ngoc trai peacock freshwater pearl - ame jewellery Mặt dây chuyền ngọc trai peacock freshwater pearl
Giá đã bao gồm VAT 10%: VND8,303,000.00

(1)
mat day chuyen ngoc trai giot mau peacock anh tim - ame jewellery Mặt dây chuyền ngọc trai giọt màu peacock ánh tím
Giá đã bao gồm VAT 10%: VND4,508,000.00
mat day chuyen ngoc trai giot mau peacock anh xanh - ame jewellery Mặt dây chuyền ngọc trai giọt màu peacock ánh xanh
Giá đã bao gồm VAT 10%: VND4,209,000.00
mat day chuyen ngoc trai nuoc ngot trang flower Mặt dây chuyền ngọc trai nước ngọt Flower
Giá đã bao gồm VAT 10%: VND690,000.00
mat day chuyen ngoc trai nuoc ngot giot peacock - ame jewellery Mặt dây chuyền ngọc trai nước ngọt giọt peacock
Giá đã bao gồm VAT 10%: VND4,209,000.00
mat day chuyen ngoc trai giot nuoc peacock - ame jewellery Mặt dây chuyền ngọc trai giọt nước peacock
Giá đã bao gồm VAT 10%: VND4,209,000.00
mat day chuyen ngoc trai nuoc ngot peacock Mặt dây chuyền Ngọc trai nước ngọt peacock
Giá đã bao gồm VAT 10%: VND989,000.00
day chuyen ngoc trai single pearl necklace - ame jewellery Dây chuyền ngọc trai single pearl necklace
Giá đã bao gồm VAT 10%: VND1,150,000.00
day chuyen ngoc trai nuoc ngot trang - ame jewellery Dây chuyền ngọc trai nước ngọt trắng 8mm
Giá đã bao gồm VAT 10%: VND1,150,000.00
mat day chuyen ngoc trai nuoc ngot trang - ame jewellery Mặt dây chuyền ngọc trai nước ngọt trắng
Giá đã bao gồm VAT 10%: VND1,357,000.00
mat day chuyen vang hoa ngoc trai - ame jewellery Mặt dây chuyền vàng hoa ngọc trai
Giá đã bao gồm VAT 10%: VND3,151,000.00
chuoi ngoc trai nuoc ngot freshwater pearl strand Chuỗi ngọc trai nước ngọt Freshwater pearl strand
Giá đã bao gồm VAT 10%: VND3,197,000.00
mat day vang ngoc trai carved tahitian pearl gold pendant - ame jewellery Mặt dây Vàng 14K Ngọc trai Biển Carved Tahitian Pearl
Giá đã bao gồm VAT 10%: VND6,601,000.00
mat day chuyen ngoc trai bien tahitian pearl pendant - ame jewellery Mặt dây chuyền ngọc trai biển Tahiti 8mm
Giá đã bao gồm VAT 10%: VND6,026,000.00
mat day chuyen vang 14k ngoc trai bien tahitian pearl pendant - ame jewellery Mặt dây chuyền Ngọc trai Biển Tahitian Pearl 11mm
Giá đã bao gồm VAT 10%: VND12,558,000.00