Home > Bộ sưu tập trang sức > Trang sức Bạc > Nhẫn Bạc

Nhẫn bạc ngọc trai & đá quý - Gemstone & pearl silver ring

Khám phá các mẫu thiết kế nhẫn bạc gắn các loại đá quý tự nhiên và ngọc trai nước ngọt Freshwater pearl mang vẻ đẹp tinh tế và sang trọng.
Chế tác từ Bạc 925 xi Rhodium (nước xi vàng trắng) nên đẹp và bền màu.
Bảo hành 6 tháng

Xếp theo:
Page of 5
nhan bac nu da quy tu nhien peridot - ame jewellery Nhẫn Tulip gắn Đá quý tự nhiên Peridot
Giá đã bao gồm VAT 10%: VND851,000.00
nhan bac nu da quy tu nhien garnet - ame jewellery Nhẫn Tulip gắn Đá quý tự nhiên Garnet
Giá đã bao gồm VAT 10%: VND851,000.00
nhan nu da quy tu nhien peridot oval - ame jewellery Nhẫn nữ gắn Đá quý tự nhiên Peridot oval
Giá đã bao gồm VAT 10%: VND1,449,000.00
nhan nu da quy tu nhien garnet oval - ame jewellery Nhẫn nữ gắn Đá quý tự nhiên Garnet oval
Giá đã bao gồm VAT 10%: VND1,449,000.00
nhan ngoc trai nuoc ngot peacock freshwater pearl ring - ame jewellery Nhẫn ngọc trai nước ngọt peacock ánh xanh
Giá đã bao gồm VAT 10%: VND989,000.00
nhan nam da quy tu nhien garnet ring for men - ame jewellery Nhẫn nam đá quý tự nhiên Garnet vuông 6mm
Giá đã bao gồm VAT 10%: VND1,932,000.00
nhan nam da quy tu nhien peridot ring for men - ame jewellery Nhẫn nam đá quý tự nhiên Peridot vuông 6mm
Giá đã bao gồm VAT 10%: VND1,932,000.00
nhan nu gan da quy tu nhien garnet trai tim Nhẫn nữ gắn Đá quý tự nhiên Garnet trái tim
Giá đã bao gồm VAT 10%: VND1,035,000.00
nhan nu gan da quy tu nhien peridot trai tim Nhẫn nữ gắn Đá quý tự nhiên Peridot trái tim
Giá đã bao gồm VAT 10%: VND1,035,000.00
nhan bac gan qa quy tu nhien peridot vuong Nhẫn bạc gắn Đá quý tự nhiên Peridot vuông
Giá đã bao gồm VAT 10%: VND1,127,000.00

(1)
nhan bac gan qa quy tu nhien garnet vuong Nhẫn bạc gắn Đá quý tự nhiên Garnet vuông
Giá đã bao gồm VAT 10%: VND1,127,000.00
nhan ngoc trai nuoc ngot peacock freshwater pearl ring  - ame jewellery Nhẫn ngọc trai nước ngọt peacock 8mm
Giá đã bao gồm VAT 10%: VND989,000.00
nhan ngoc trai nuoc ngot - freshwater pearl ring Nhẫn ngọc trai nước ngọt 8mm
Giá đã bao gồm VAT 10%: VND989,000.00
nhan ngoc trai sunflower pearl earrings Nhẫn Ngọc trai Sunflower
Giá đã bao gồm VAT 10%: VND1,127,000.00

(1)
nhan da quy tu nhien topaz silver ring Nhẫn Đá quý tự nhiên Topaz oval 8x6mm
Giá đã bao gồm VAT 10%: VND1,449,000.00

(1)
nhan da quy tu nhien garnet silver ring Nhẫn Đá quý tự nhiên Garnet oval 8x6mm
Giá đã bao gồm VAT 10%: VND1,449,000.00
nhan da quy tu nhien citrine silver ring Nhẫn Đá quý tự nhiên Citrine oval 8x6mm
Giá đã bao gồm VAT 10%: VND1,288,000.00

(1)
nhan da quy tu nhien amethyst silver ring Nhẫn Đá quý tự nhiên Amethyst oval 8x6mm
Giá đã bao gồm VAT 10%: VND1,288,000.00
nhan da quy tu nhien topaz silver ring Nhẫn Đá quý tự nhiên Topaz vuông 6mm
Giá đã bao gồm VAT 10%: VND1,127,000.00
nhan da quy tu nhien peridot silver ring Nhẫn Đá quý tự nhiên Peridot vuông 6mm
Giá đã bao gồm VAT 10%: VND1,127,000.00
nhan da quy tu nhien garnet silver ring Nhẫn Đá quý tự nhiên Garnet vuông 6mm
Giá đã bao gồm VAT 10%: VND1,127,000.00
nhan da quy tu nhien citrine silver ring Nhẫn Đá quý tự nhiên Citrine vuông 6mm
Giá đã bao gồm VAT 10%: VND1,058,000.00

(1)
nhan da quy tu nhien amethyst square silver ring Nhẫn Đá quý tự nhiên Amethyst vuông 6mm
Giá đã bao gồm VAT 10%: VND1,058,000.00

(1)
nhan da quy tu nhien topaz silver ring Nhẫn Đá quý tự nhiên Topaz 6mm
Giá đã bao gồm VAT 10%: VND1,035,000.00
nhan da quy tu nhien peridot silver ring Nhẫn Đá quý tự nhiên Peridot 6mm
Giá đã bao gồm VAT 10%: VND1,035,000.00
nhan da quy tu nhien garnet silver ring Nhẫn Đá quý tự nhiên Garnet 6mm
Giá đã bao gồm VAT 10%: VND1,035,000.00
nhan da quy tu nhien citrine silver ring Nhẫn Đá quý tự nhiên Citrine 6mm
Giá đã bao gồm VAT 10%: VND943,000.00
nhan da quy tu nhien amethyst silver ring Nhẫn Đá quý tự nhiên Amethyst 6mm
Giá đã bao gồm VAT 10%: VND943,000.00

(1)
nhan ngoc trai nuoc ngot cream freshwater pearl ring Nhẫn ngọc trai nước ngọt cream freshwater pearl ring
Giá đã bao gồm VAT 10%: VND1,127,000.00

(1)
nhan ngoc trai nuoc ngot peacock freshwater pearl Nhẫn ngọc trai nước ngọt peacock freshwater pearl ring
Giá đã bao gồm VAT 10%: VND1,127,000.00