Home > Bộ sưu tập trang sức > Trang sức Ngọc trai > Nhẫn Ngọc trai

Nhẫn ngọc trai - Pearl ring

Khám phá các mẫu thiết kế nhẫn ngọc trai biển South Sea Pearls, Tahitian Pearls & Akoya Pearls; ngọc trai nước ngọt Freshwater Pearls chế tác bằng vàng 18K, 14K và Bạc 925 xi Rhodium (nước xi vàng trắng).

Xếp theo:
Page of 1
nhan ngoc trai nuoc ngot peacock freshwater pearl ring - ame jewellery Nhẫn ngọc trai nước ngọt peacock ánh xanh
Giá đã bao gồm VAT 10%: VND989,000.00
nhan ngoc trai nuoc ngot peacock freshwater pearl ring  - ame jewellery Nhẫn ngọc trai nước ngọt peacock 8mm
Giá đã bao gồm VAT 10%: VND989,000.00
nhan ngoc trai nuoc ngot - freshwater pearl ring Nhẫn ngọc trai nước ngọt 8mm
Giá đã bao gồm VAT 10%: VND989,000.00
nhan ngoc trai sunflower pearl earrings Nhẫn Ngọc trai Sunflower
Giá đã bao gồm VAT 10%: VND1,127,000.00

(1)
nhan ngoc trai nuoc ngot cream freshwater pearl ring Nhẫn ngọc trai nước ngọt cream freshwater pearl ring
Giá đã bao gồm VAT 10%: VND1,127,000.00

(1)
nhan ngoc trai nuoc ngot peacock freshwater pearl Nhẫn ngọc trai nước ngọt peacock freshwater pearl ring
Giá đã bao gồm VAT 10%: VND1,127,000.00
nhan ngoc trai nuoc ngot freshwater pearl braided ring in silver Nhẫn thắt bím ngọc trai nước ngọt
Giá đã bao gồm VAT 10%: VND828,000.00
nhan ngoc trai nuoc ngot pink freshwater pearl ring Nhẫn ngọc trai nước ngọt pink freshwater pearl ring
Giá đã bao gồm VAT 10%: VND1,081,000.00
nhan ngoc trai nuoc ngot freshwater pearl ring Nhẫn ngọc trai nước ngọt freshwater pearl ring
Giá đã bao gồm VAT 10%: VND1,288,000.00
nhan ngoc trai nuoc ngot freshwater pearl ring Nhẫn ngọc trai nước ngọt hoa lá
Giá đã bao gồm VAT 10%: VND851,000.00
nhan ngoc trai nuoc ngot pink pearl ring Nhẫn ngọc trai nước ngọt pink pearl
Giá đã bao gồm VAT 10%: VND989,000.00

(1)
nhan ngoc trai nuoc ngot freshwater pearl twist ring Nhẫn ngọc trai nước ngọt freshwater pearl twist ring
Giá đã bao gồm VAT 10%: VND6,946,000.00
nhan ngoc trai nuoi freshwater silver ring - ame jewellery Nhẫn Bạc Ý Ngọc trai nuôi Freshwater
Giá đã bao gồm VAT 10%: VND1,058,000.00
nhan vang 14k ngoc trai freshwater kieu halo ring Nhẫn Vàng 14K Ngọc trai Freshwater kiểu halo
Giá đã bao gồm VAT 10%: VND5,474,000.00
nhan ngoc trai dang nut mau trang Nhẫn Ngọc trai dạng nút màu Trắng
Giá đã bao gồm VAT 10%: VND759,000.00
nhan ngoc trai dang nut flower Nhẫn Ngọc trai dạng nút Flower
Giá đã bao gồm VAT 10%: VND828,000.00
nhan ngoc trai dang nut mau peacock Nhẫn Ngọc trai dạng nút màu Peacock
Giá đã bao gồm VAT 10%: VND759,000.00
nhan tim ngoc trai nuoc ngot freshwater pearl ring Nhẫn tim Ngọc trai nước ngọt Freshwater pearl ring
Giá đã bao gồm VAT 10%: VND989,000.00
nhan ngoc trai nuoc ngot 8mm freshwater pearl ring Nhẫn Ngọc trai nước ngọt 8mm Freshwater pearl ring
Giá đã bao gồm VAT 10%: VND989,000.00
nhan ngoc trai nuoc ngot pearl twist ring Nhẫn Ngọc trai nước ngọt Freshwater pearl twist ring
Giá đã bao gồm VAT 10%: VND1,495,000.00
nhan ngoc trai nuoc ngot hoa sen Nhẫn Ngọc trai nước ngọt Hoa Sen
Giá đã bao gồm VAT 10%: VND1,587,000.00
nhan ngoc trai nuoc ngot grey Nhẫn Ngọc trai nước ngọt grey freshwater pearl ring
Giá đã bao gồm VAT 10%: VND1,495,000.00
nhan ngoc trai tran chau Nhẫn Ngọc trai Trân Châu
Giá đã bao gồm VAT 10%: VND966,000.00
Nhan Ngoc trai Cam Tu Cau Nhẫn Ngọc trai Cẩm Tú cầu
Giá đã bao gồm VAT 10%: VND851,000.00

(1)
Nhan Ngoc trai Sen Hong Nhẫn Ngọc trai Sen Hồng
Giá đã bao gồm VAT 10%: VND1,426,000.00

(1)