Home > Trang sức Ngọc trai > Dòng Ngọc trai > South Sea Pearl
Ngọc trai Biển South Sea Pearl - Nữ hoàng của ngọc trai
Ngọc trai Biển South Sea Pearls với màu vàng Golden Pearl và màu trắng bạc Silver Pearl huyền thoại, có kích thước lớn nhất trong tất cả các loại ngọc trai nuôi cấy.

Ngọc trai Biển Australian South Sea Pearls có độ bóng tốt nhất, kính thước lớn nhất, nổi tiếng với màu trắng bạc Silver Pearl tuyệt đẹp và giá trị nhất trong các loại ngọc trai nuôi cấy. Kích thước phổ biến 10-16 mm, một số hiếm lên đến hơn 20mm.
australian south sea pearls
Ảnh: Australian South Sea Pearls
Các loại Ngọc trai Biển South Sea Pearls thuộc vùng biển Đông Nam Á nổi tiếng với màu vàng óng ánh Golden Pearls đặc trưng. Kích thước phổ biến từ 8-14mm.
golden south sea pearls
Ảnh: Golden South Sea Pearls
Đặc tính của Ngọc trai Biển South Sea Pearls
ngoc trai bien south sea pearls


Nguồn: GIA