Home > Bộ sưu tập trang sức > Trang sức Đá quý > Vòng tay lắc Đá quý tự nhiên
lac tay vang amethyst

Gold Bracelet

Vòng tay, lắc đá quý tự nhiên - Gemstone bracelet, bangle

Khám phá Bộ sưu tập các mẫu thiết kế Lắc tay, Vòng tay Đá quý tự nhiên của AME Jewellery được chế tác tinh xảo bằng vàng bạc đính đá quý Diamond (Kim cương), Ruby (Hồng ngọc), Sapphire (Lam ngọc), Peridot, Garnet (Thạch ngọc lựu), Amethyst (Thạch Anh tím), Topaz, Citrine (Thạch Anh vàng), Smoky Quartz (Thạch Anh ám khói), Đá Onyx đen, Jade (Ngọc Bích - Cẩm Thạch) được kiểm định bởi SJC.

Xếp theo:
Page of 1
vong tay da quy blue topaz tim - ame jewellery Vòng tay đá quý Blue Topaz tim
Giá đã bao gồm VAT 10%: VND2,392,000.00
vong tay da quy peridot tim - ame jewellery Vòng tay đá quý Peridot tim
Giá đã bao gồm VAT 10%: VND2,392,000.00
vong tay da quy garnet tim - ame jewellery Vòng tay đá quý Garnet tim
Giá đã bao gồm VAT 10%: VND2,392,000.00
vong tay da quy citrine tim - ame jewellery Vòng tay đá quý Citrine tim
Giá đã bao gồm VAT 10%: VND2,277,000.00
vong tay da quy amethyst tim - ame jewellery Vòng tay đá quý Amethyst tim
Giá đã bao gồm VAT 10%: VND2,277,000.00
lac vang topaz trai tim - ame jewellery Lắc vàng Topaz trái tim
Giá đã bao gồm VAT 10%: VND5,497,000.00
lac vang peridot trai tim - ame jewellery Lắc vàng Peridot trái tim
Giá đã bao gồm VAT 10%: VND5,497,000.00
lac vang garnet trai tim - ame jewellery Lắc vàng Garnet trái tim
Giá đã bao gồm VAT 10%: VND5,497,000.00
lac vang citrine trai tim - ame jewellery Lắc vàng Citrine trái tim
Giá đã bao gồm VAT 10%: VND5,267,000.00
lac vang amethyst trai tim - ame jewellery Lắc vàng Amethyst trái tim
Giá đã bao gồm VAT 10%: VND5,244,000.00
lac tay trai tim vang 18k peridot gold bracelet - ame jewellery Lắc tay trái tim Vàng 18K Peridot
Giá đã bao gồm VAT 10%: VND8,878,000.00
lac tay trai tim vang 18k topaz gold bracelet - ame jewellery Lắc tay trái tim Vàng 18K Topaz
Giá đã bao gồm VAT 10%: VND8,878,000.00
lac tay trai tim vang 18k amethyst bracelet in gold - ame jewellery Lắc tay trái tim Vàng 18K Amethyst
Giá đã bao gồm VAT 10%: VND8,556,000.00
lac tay trai tim vang 18k citrine bracelet in gold Lắc tay trái tim Vàng 18K Citrine
Giá đã bao gồm VAT 10%: VND8,556,000.00
lac tay trai tim vang 18k garnet bracelet in gold  - ame jewellery Lắc tay trái tim Vàng 18K Garnet
Giá đã bao gồm VAT 10%: VND8,878,000.00

(1)
lac tay nu vang 18k garnet bracelet in gold - ame jewellery Lắc tay nữ Vàng 18K Garnet 8mm
Giá đã bao gồm VAT 10%: VND7,659,000.00
lac tay nu vang 18k peridot bracelet in gold - ame jewellery Lắc tay nữ Vàng 18K Peridot 8mm
Giá đã bao gồm VAT 10%: VND7,659,000.00
Lac tay nu Vang 18K Amethyst bracelet in gold - ame jewellery Lắc tay nữ Vàng 18K Amethyst 8mm
Giá đã bao gồm VAT 10%: VND7,475,000.00
lac tay nu vang 18k topaz bracelet in gold - ame jewellery Lắc tay nữ Vàng 18K Topaz 8mm
Giá đã bao gồm VAT 10%: VND7,659,000.00
Lac tay nu Vang 18k Citrine bracelet in gold - ame jewellery Lắc tay nữ Vàng 18K Citrine 8mm
Giá đã bao gồm VAT 10%: VND7,475,000.00
Lac tay nu vang 18K can ruby - ame jewellery Lắc tay nữ Vàng 18K cẩn Ruby
Giá đã bao gồm VAT 10%: VND7,843,000.00