Chính sách thu đổi trang sức

Phương thức thu đổi trang sức

  • Trang sức Bạc: Không thu đổi

  • Trang sức Vàng:


    • Thu lại 70% trị giá mua hàng trong điều kiện sản phẩm còn nguyên vẹn.

    • Nếu sản phẩm không còn nguyên vẹn thu lại theo thoả thuận dựa trên tình trạng thực tế của sản phẩm.